top of page

Privacybeleid

Privacyverklaring Future Focus Consultancy

 

Laatst bijgewerkt: 14 januari 2023

 

Future Focus Consultancy hecht veel waarde aan de privacy van (potentiële) klanten. Er wordt daarom zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met alle klantgegevens. In deze Privacyverklaring hoe Futur Focus Consultancy omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Onderaan deze verklaring is ook de Cookieverklaring te vinden.

In deze privacyverklaring wordt in ieder geval uitgelegd: gegevens verzameld worden, welke wettelijke grondslag hiervoor aanwezig is en welke rechten u als klant heeft.

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg altijd de meest actuele versie op onze website.

1. Over ons
 

Future Focus Consultancy is gevestigd in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78761077 en gevestigd op het adres Beukenplein 14-3 in Amsterdam (postcode 1091 KG). Contact met Future Focus Consultancy kan plaatsvinden door middel van het contactformulier op de website (www.futurefocus.site), door middel van een e-mail naar hello@futurefocus.site of door middel van een brief naar het adres van Future Focus Consultancy.


 

2. Persoonsgegevens die verwerkt worden

 

Om deze overeenkomst tussen klant en Future Focus Consultancy goed uit te kunnen voeren, heeft Future Focus Consultancy ten minste de volgende informatie nodig:

 

 1. Voor- en Achternaam

 2. Geslacht (aanspreektitel)

 3. Adres, postcode, plaats en land

 4. Telefoonnummer

 5. E-mailadres

 6. Bedrijfsnaam en KvK-nummer

 7. Klantnummer

 8. Referentienummer (van klanten)

 9. IP-adres
   

Zonder deze informatie, kan er helaas geen overeenkomst gesloten worden. Wellicht geef jij ons meer informatie. Dat betekent dat die gegevens ook verwerkt worden. Wij hebben deze gegevens van jou doordat jij ze aan ons hebt verstrekt. Je IP-adres verzamelen we wanneer je over onze website surft.

Future Focus Consultancy maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik van verschillende dienstverleners om haar diensten goed uit te kunnen voeren.


 

3. Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

 

Contact

Als je contact met ons wil of al contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken we jouw contactgegevens om contact met je te hebben. Bovendien bewaren we de gegevens nog 7 jaar om jou service te kunnen bieden of contact te kunnen hebben. Dit is in zowel jouw als ons belang.

 

IP-adres

Je IP-adres verwerken we vanwege ons gerechtvaardigd belang om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren. Deze verwerken we maximaal twee jaar.

 

Nieuwsbrief

We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

 

Enquête

Wanneer jij een enquête van ons invult, verwerken we alle gegevens die jij daar invult. Dit doen we voor ons gerechtvaardigd belang om te weten wat jouw mening is en jij geeft ons toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken door de enquête in te vullen.

 

Marketing

We gebruiken soms jouw naam, e-mailadres en IP-adres voor onze gerechtvaardigde marketingbelangen, om jou per e-mail of social media opnieuw te kunnen bereiken en je een meer persoonlijke boodschap te kunnen tonen of om simpelweg beter te begrijpen hoe je onze website en diensten gebruikt.

 

Facturatie

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je geslacht, naam, adres, telefoonnummer, jouw referentie en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens zolang als je klant bent en tot 7 jaar daarna vanwege onze fiscale bewaarplicht.  

 

Gerechtvaardigd belang

We hebben een gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken voor een aantal van bovengenoemde doeleinden. We hebben daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en onze belangen. We gebruiken geen gevoelige gegevens en we gebruiken niet meer gegevens dan nodig. We hebben deze gegevens ook al van jou ontvangen voor andere belangen en doeleinden, waardoor het niet ingrijpt op jouw privacy, maar wij jou hierdoor wel beter kunnen helpen.

 

Profiling en geautomatiseerde besluitvorming

We bekijken hoe jij onze website gebruikt en wat jouw interesses zijn. Op basis hiervan voeren we geen geautomatiseerde besluitvorming uit, maar het is wel een vorm van profiling. Dit heeft verder geen invloed op hoe we met jouw communiceren of hoe we overeenkomsten uitvoeren.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. We maken we het graag wat concreter voor je:

 • Ben jij klant en hebben we een overeenkomst met elkaar? Dan bewaren we jouw gegevens (denk aan factuur- en betaalgegevens) tot zeven jaar na het beëindigen van onze overeenkomst. Dat is de wettelijke bewaartermijn die de Belastingdienst hanteert.

 • Heb jij alleen contact opgenomen en is er geen overeenkomst tot stand gekomen? Dan bewaren we jouw gegevens maximaal twee jaar.

 • Heb je je ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan verwijderen we jouw gegevens maximaal drie maanden na jouw uitschrijving. 

4. Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

We verkopen of geven jouw gegevens niet aan derden en we zullen jouw gegevens alleen aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld als we gebruik maken van software van derden.

Ook kunnen we gegevens aan derden verstrekken om op die manier te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Future Focus Consultancy, worden verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Voorbeelden van derden waarmee wij jouw gegevens gedeeld worden:

 • Hosting van onze website

 • Hosting van ons CMR systeem

 • Algemene documentenopslag

 • Boekhoudsoftware en onze boekhouder

 • Marketingdiensten

 • Nieuwsbriefdiensten

 • Betaaldiensten


 

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. We maken voornamelijk gebruik van diensten in de VS, die voldoen aan EU-US Privacy Shield en waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben gesloten en/of die gebruik maken van de EU model clauses of die anderszins passende waarborgen hebben getroffen.

 

5. Jouw rechten

Op basis van de AVG heb jij bepaalde rechten. We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via hello@futurefocus.site

 

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

 

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

 

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

 

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 

Toestemming intrekken

Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Klachten

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Het gaat in deze cookieverklaring niet alleen over cookies, maar ook over vergelijkbare technieken die worden behandeld als cookies. 

 

De soorten cookies

Functionele cookies

Wij maken gebruik van cookies om gekozen persoonlijke instellingen en voorkeuren van een website (zoals de taalinstellingen) te onthouden, zodat je de website steeds makkelijk weer kunt bezoeken.

 

Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de Facebook Like knop. Facebook kan persoonsgegevens van jou verzamelen wanneer je bent ingelogd. Lees daarover meer in de privacyverklaring van Meta (moederbedrijf Facebook). Er kunnen ook andere social media kanalen gebruikt worden.

 

Advertentiecookies

Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen, de Facebook Pixel (of vergelijkbare, bijvoorbeeld Pinterest Tag) die we zolang bewaren als nodig is om diensten aan te kunnen bieden en Adword Remarketing Tag om je betere advertenties te kunnen tonen.  

 

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 2 jaar bewaard.

 

We gebruiken ook nog enkele andere diensten die een cookie plaatsen om te bekijken hoe je onze website gebruikt, die worden respectievelijk 3 maanden en zolang als je op onze nieuwsbrief staat ingeschreven bewaard.

 

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

 

Links

Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Toestemming voor cookies 

Functionele cookies worden standaard geplaatst, hier hoeven we geen toestemming voor te vragen. Voor de overige cookies vragen we jouw toestemming die je actief moet geven. Geef je geen toestemming? Dan worden er geen cookies geplaatst. Je kunt jouw toestemming voor het plaatsen van cookies intrekken door het plaatsen van cookies te weigeren of via je browserinstellingen cookies te deactiveren of te verwijderen.

8. Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

bottom of page